دوشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۹
جلوگیری از مداوای صهبا رضوانی، شهروند بهایی در زندان

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: صهبا رضوانی، شهروند بهایی زندانی که بیش از یک سال است در بازداشت موقت به سر می برد، با محدودیت استفاده از دارو روبرو شده و در آخرین انتقالش به بهداری مورد بد رفتاری و بی احترامی از سوی مسئولین بهداری زندان اوین واقع شده است.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، این زندانی بهایی که در سال گذشته از زندان سمنان به زندان اوین منتقل شده است هفته گذشته با وخیم شدن وضعیت جسمی و انتقالش به بهداری پس از برخورد نامناسب مسئول بهداری اوین، از مداوای وی به بهانه کمبود دارو خودداری شد.

این در حالی ست که پس از انتقال مجدد وی به بهداری، پزشک دیگری که در بهداری حضور داشته بر وجود دارو به مقدار کافی گواهی داده است.