یکشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۶
عمادالدین باقی بازداشت شد
شماره 7-86

بر اساس گزارش واحد اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران عصر امروز بازداشت شد. عمادالدین باقی از جمله فعالین حقوق بشر در ایران است که چندی پیش توسط دادگاه انقلاب به اتهام تجمع غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد.
آقای باقی امروزدر پی حضور درمعاونت امنیت دادسرای انقلاب بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با اعتراض به بازداشت آقای باقی اعلام میکند اینگونه رفتارها با فعالین حقوق بشر در ایران نشان دهنده ی روند برنامه ریزی شده برای سرکوب فعالین حقوق بشر و تداوم نقض حقوق بشر در ایران است
گزارش تکمیلی متعاقبا ارسال می شود
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران 22 مهر ماه 1386