یکشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۳
چگونگی عضویت در کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
افرادی که مایل به عضویت در کمیته هستند می توانند مشخصات کامل خود را به پست الکترونیکی کمیته به آدرس زیر بفرستند تا پس از بررسی با ایشان تماس حاصل نماییم

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی