چهارشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۳
اساس نامه ومرام نامه ی کمیته

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی توسط جمعی از دانشجویان دانشگاههای مختلف ایران در اوایل پاییز 1377 به عنوان اولین نهاد دانشجویی مدافع حقوق بشر فعالیتهای خود را آغاز کرد. از موسسین این نهاد می توان به حسن زارع زاده اردشیر، منوچهر محمدی، اکبر محمدی، محمدرضا کثرانی، مهندس فخری اخوان، دکتر کاوه اجاق، کوروش صحتی، محمود شوشتری و... اشاره کرد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در بدو تاسیس خود بسیاری از اعضای خود را در بازداشت دید . همواره به دلیل فعالیت های خود در ارتباط با زندانیان سیاسی و دانشجویان، تحت سرکوب قرار گفت. محمد رضا کثرانی را می توان اولین عضو بازداشت شده کمیته دانست که پس از بازداشت توسط وزارت اطلاعات در سال 1377، در زندان توحید به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفت . سعید کلانکی، شیوا نظرآهاری و آرسام مصباحی که به عنوان دبیر کمیته فعالیت داشتند بارها تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند. حسن زارع زاده اردشیر، دبیر موسس و اولین دبیر کمیته، نیز به سبب فعالیت های کمیته بارها توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر شد و در دادگاه انقلاب شعبه 26 تویط قاضی حداد به علت تاسیس این کمیته به دو سال حبس محکوم شد.

در حال حاضر نیز تعدادی از اعضای کمیته در بازداشت به سر می برند .لازم به ذکر است کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به عنوان اولین نهاد دانشجویی مدافع حقوق بشر در ایران، با تلاش اعضای خود و پرداخت هزینه های سنگین بازداشت، زندان و شکنجه، توانست فضای مناسبی برای فعالیت های حقوق بشری بویژه در عرصه دفاع از زندانیان سیاسی فراهم نماید که در نتیجه چندین گروه حقوق بشری نیز شکل گرفته اند.

اساس نامه ، مرام نامه کمیته و چگونگی عضویت

تمامی فعالیت های کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به منظور دفاع از حقوق شهروندی زندانیان سیاسی و به خصوص دانشجویان زندانی می باشد که اعضای کمیته با ارائه گزارشات دقیق و موثق در جهت اطلاع رسانی از وضعیت این افراد نسبت به دفاع از حقوق قانونی و انسانی آنها اقدام می کنند

کمیته دفاع به عنوان نهادی مدافع حقوق بشر، فعالیت سیاسی ندارد و به هیچ گروه یا سازمانی وابسته نیست و هزینه های این نهاد توسط اعضایش تامین می شود

عضو کمیته بایست دانشجو و یا دانش آموخته ی موسسات آموزش عالی و یا داوطلب ورود به دانشگاه باشد

پس از تایید عضویت افراد در کمیته اعضا ملزم به رعایت اساس نامه داخلی کمیته می باشند و هر گونه فعالیتی بر خلاف قوانین داخلی کمیته منجر به کنار گذاشته شدن عضو می شود

عضو کمیته نباید عضو گروه حقوق بشری مشابه دیگری در همان منطقه باشد.

اعضای کمیته باید تابع تصمیمات کمیته مرکزی باشند

عضویت افراد منوط بر تایید کلیه ی اعضای کمیته مرکزی می باشد و اعضای کمیته مرکزی در این مورد حق دارند با دلایل کافی به تنهایی مانع عضویت فرد یا افرادی در کمیته شوند

اعضای کمیته مرکزی هر شش ماه یکبار با انتخاب اعضا و از بین آنها منصوب می شوند.

هر گونه کنار گذاشتن یا لغو عضویت اعضا باید با دلایل کافی و تایید کلیه ی اعضای کمیته مرکزی باشد

هر عضو کمیته مرکزی در حوزه مسئولیت خود فعالیت می کند و حق دخالت در حوزه ی فعالیت دیگری را ندارد مگر در صورت تایید شورای کمیته و یا هماهنگی دبیر و رئیس کمیته.

اعضای کمیته مرکزی می توانند در مواقع اضطراری و در هنگام نبود سخنگو به عنوان سخنگوی کمیته فعالیت کنند

واحدهای مختلف از جمله تحقیقات و ... با موافقت شورای کمیته مرکزی و دبیر رسمیت پیدا می کند

کنار گذاشته شدن عضو کمیته مرکزی باید با تایید سایر اعضای کمیته مرکزی صورت بگیرد و افراد ملزم هستند از طریق انتخابات فرد دیگری را جایگزین کنند.

عضو کمیته مرکزی به هیچ وجه حق ندارد بدون هماهنگی با سایر اعضا اقدام به فعالیت در حوزه مالی کند. تنها فردی که مختار است در پروژه های مالی فعالیت داشته باشد دبیر کمیته می باشد که باید گزارش آن را به اعضای کمیته مرکزی ارائه کند.

اعضای کمیته می توانند بدون هیچ مشکلی از کمیته کناره گیری کنند و هیچ فردی نمی تواند مانع خروج عضو یا اعضای کمیته از آن شود

عضو مستعفی یا کنار گذاشته شده باید تمامی مدارک و اسنادی را که از طریق فعالیت در کمیته به دست آورده به دبیر یا رئیس نهاد بازگرداند و به هیچ وجه حق افشای آنها را ندارد.

افرادی که مایل به عضویت در کمیته هستند می توانند مشخصات کامل خود را به پست الکترونیکی کمیته به آدرس زیر ارسال کنند:
komitedefa@gmail.com
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی