سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۶
حمله به دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک را محکوم میکنیم
شماره:2-86
با خبر شدیم عده ای از اعضای منتسب به نهاد نظامی بسیج در دانشگاه پلی تکنیک با طرحی از پیش برنامه ریزی شده به اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه حمله و چندین تن از این افراد را مضروب کرده اند. از سویی آقای بابک زمانیان از فعالین دانشجویی این دانشگاه طبق گزارشات رسیده به بخش دانشجویی کمیته به شدت برای اخذ اعترافات جعلی و حضور در مقابل دوربین های تلویزیونی در بازداشتگاه 209 اوین تحت فشار قرار دارد. امور دانشجویی کمیته ضمن اعتراض به چنین برخورد های زننده ای با یک دانشجو و نقض حقوق انسانی وی خواهان آزادی بی قید شرط آقای بابک زمانیان و همچنین دیگر فعالین دانشجویی در بند می باشد. به اعتقاد ما آقای بابک زمانیان قربانی زیاده خواهی های نهاد نظامی بسیج ، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و نشریات و سایت های مزد گیر وابسته به آن همچون نشریه زرد کیهان و سایت های چون رجانیوز و.. شده است.
امور دانشجویی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با اعتراض به حضور نیروی های نظامی و اطلاعاتی چون بسیج در درون دانشگاه ها و محکوم کردن حمله به دانشجویان دانشگاه امیر کبیر با اعلام حمایت کامل خود را از این عزیزان خواستار محاکمه ی ضاربین دانشجویان و اخراج هر چه سریعتر این افراد از دانشگاه پلی تکنیک می باشد.
همچنین ما با اعلام حمایت از حرکت ها اعتراضی دانشجویی در سراسر دانشگاه های ایران دانشجویان را به مقابله با سیاست های ضد انسانی حاکم بر دانشگاه ها فرا می خوانیم.
امور دانشجویی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بار دیگر اعتراض خود را به تبعیضات جنسی درون دانشگاه ها اعلام و برخورد های زننده با دانشجویان را چه در داخل و چه در خارج از دانشگاه محکوم می کند.
امور دانشجویی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
ایران - تهران
1386/2/11
komitedefa@gmail.com
http://komitedefa.blogspot.com