شنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۶
کیانوش سنجری از کشور خارج شد
شماره:1-86
بنا بر گزارشات رسیده به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی کیانوش سنجری 24 ساله از فعالین مستقل حقوق بشری که چندی قبل پس از تحمل 80 روز بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه 209 با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود به دلیل تهدیدات نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی و نبود امنیت جانی از کشور خارج شده است.
سنجری که به دلیل فعالیت های خود در زمینه حقوق بشر بارها بازداشت و در بازداشتگاه های مختلف آزار و اذیت شده بود هم اینک در یکی از کشورهای همسایه ایران به سر می برد.
وی در وضعیتی نا مناسب در این کشور به سر می برد و بنا بر اخبار رسیده به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با مشکلات عدیده ای برای خروج از این کشور رو به رو شده است . کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با اعلام این خبر اعلام می کند این احتمال وجود دارد که مامورین امنیتی جمهوری اسلامی با کارشکنی برای وی مشکل ساز شوند.
امور دانشجویی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از تمامی فعالین حقوق بشر در سراسر دنیا برای خروج کیانوش سنجری از وضعیت فعلی کمک می خواهد
ایران-تهران
امور دانشجویی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
1386/01/25
http://komitedefa.blogspot.com