چهارشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۷
احمد دانش پذیر در سلول انفرادی نگهداری می شود
شماره:2-87
بنا گزارشات رسیده از زندان اوین مهندس احمد دانشپذیر منتقد و تئوریسین مسائل سیاسی که با نام مستعار الف بیقرار فعالیت و نقش بسزایی در آگاهی افکار عمومی ایفا میکرد پس از آنکه در 23 بهمن ماه به دستور دادستانی تهران بازداشت شد در بند 209 اوین و در سلول انفرادی نگهداری می شود.


گزارشات حاکی از آن است که وی پس از بازداشت تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و ماموران امنیتی فرزند وی را نیز در تاریخ 23 فروردین ماه 87 بازداشت کردند و پس از 8 روز ایشان را با قید وثیقه آزاد کردند .در طی این دوره ایشان از دیدار با وکلای مدافع و خانواده شان محروم بوده اند.


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ضمن انتقاد از اینگونه رفتار های غیر قانونی و ضد انسانی با متهمین سیاسی خواهان توقف اینگونه برخوردها و آزادی ایشان می باشد.
ایران –تهران
4 فروردین 1387