یکشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۵
حمله مجرمان خطرناک به زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر
در طی حمله مجرمان خطرناک به زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر، سه زندانی سیاسی زخمی شده اند
يكشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۵

شماره ۴۰۹

امروز یک شنبه ، طی یک درگیری از پیش هماهنگ شده، سه تن از زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر کرج به شدت آسیب دیدند.

به گزارش واحد خبر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، گروهی از مجرمان خطرناک در زندان رجائی شهر که توسط برات راه چمنی وکیل بند ۲ فرعی ۵زندان، با در دست داشتن چاقو، چوب و شیشه به بهروز جاوید تهرانی، افشین بایمانی و جعفر اقدامی حمله کرده و آنها را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. در این درگیری سر و صورت این سه زندانی به شدت آسیب دیده و دچار خونریزی شده ، یکی از دندانهای بهروز جاوید تهرانی در اثر پرتاب ظرف شیشه ای شکسته و دو دندان دیگر او لق شده است.

در این حمله ، محمد مغنیان رئیس بند ۲ فرعی ۵ زندان، از نزدیک شاهد ماجرا بوده اما اقدامی انجام نداده است. او پس از گذشت مدتی - که زمان کافی در اختیار مهاجمان می گذاشته - آژیر خطر زندان را به صدا درآورده و به همین دلیل پس از چند دقیقه یکی از مسئولان زندان به نام خادم در محل حاضر می شود اما تنها به تماشای ضرب و شتم زندانیان می پردازد.

این درگیری ها از آنجا آغاز شد که وکیل بند با افشین بایمانی یک درگیری نمایشی به راه انداخت تا بهانه ای برای حمله به او ، بهروز جاوید تهرانی و جعفر اقدامی بوجود آید.

به نظر می رسد این برخوردها نوعی تصفیه حساب با بهروز جاوید تهرانی و دیگر زندانیان سیاسی بوده ، چرا که پس از مرگ اکبر محمدی، مراسم یادبودی توسط بهروز جاوید تهرانی در داخل بند برگزار شد. در این مراسم عکس های اکبر محمدی به دیوارهای بند زده شده بود که پس از این ماجرا، محمد مغنیان با کندن این تصاویر به زندانیان سیاسی از جمله بهروز جاوید تهرانی هشدار داده بود در داخل بند دست به حرکت های سیاسی نزند. او همچنین خطاب به بهروز جاوید تهرانی گفته بود به همین دلیل منتظر برخورد زندان با خود باشد!

گفتنی است که سایر زندانیان در این درگیری حضور نداشته و آسیبی ندیده اند.

در حال حاضر این زندانیان به شدت از جراحت های وارده رنج می برند و اقدام مناسبی برای مداوای آنها انجام نگرفته است.


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی