سه‌شنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۵
سایت کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بسته شد
اطلاعیه کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

در طی چند روز گذشته سایت اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی که بر روی "میهن بلاگ" قرار داشت به صورت کامل از روی این سایت سرویس دهنده پاک شد.سایت اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، ابتدا بر روی "بلاگفا" ایجاد شده بود که پس از مدتی فیلتر شد. واحد اطلاع رسانی کمیته، مجددا سایتی دیگر را بر روی میهن بلاگ احیا کرد اما این سایت توسط مرکز سانسور ایران در مخابرات و نیز خود میهن بلاگ فیلتر شد و در ظرف چند روز گذشته به صورت کامل از فضای این سرویس دهنده پاک شد.طبق بخشنامه ای، سایت میهن بلاگ موظف شده تا تعدادی از سایتهای غیرمجاز را مسدود و تعدادی را فیلتر کند.با این حال واحد اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در صدد است سایت جدیدی را بدون استفاده از فضای سرویس دهنده های داخلی راه اندازی نماید.