جمعه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۷
مخالفت با آزادی احمد دانش پذیر به دستور قاضی حداد
شماره: 3-87
مهندس احمد دانش پذیر(الف بیقرار)وبلاگ نویس ، و فعال سیاسی که درتاریخ 23 بهمن 86 در منزلش در تهران توسط مامورین لباس شخصی و با حکم دادستانی انقلاب بازداشت شده بود ، با گذشت 3 ماه بازجویی و تحمل سلولهای انفرادی در بند 209 زندان اوین، نتیجتا در روز چهارشنبه18 اریبهشت به همراه پرونده به دادگاه انقلاب فراخوانده شد .
گزارشات حاکیست که نامبرده در تاریخ 17 اریبهشت طبق گفته مسئولان امنیتی زندان با قرار ضمانت به مبلغ دویست میلیون تومان امکان آزادی از زندان را داشته است اما بنا به دلایلی نامعلوم بعداز ارجای پرونده به دفتر دادستان شعبه امنیتی( قاضی حداد) با آزادی وی مخالفت و زندانی مجددا به زندان اوین انتقال یافته است.
از جمله اتهاماتی که در پرونده مهندس احمد دانش پذیر ذکر شده است میتوان به اتهام کذب و بی اساس مشارکت و همکاری با گروه مجاهدین خلق نام برد که البته ایشان این اتهام را شدیدا رد کرده و صریحا اعتراض خود را مبنی بر کذب بودن این اتهام به قاضی مربوطه اعلام داشته است .
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با بی اساس دانستن اتهام وارده به ایشان خواهان آزادی وی بوده و مراتب اعتراض خود را نسبت به این گونه زیر پای گذاشتن حقوق زندانیان سیاسی اعلام میکند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
ایران-تهران
05/09/2008
1387/02/20