یکشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۹
همزمان با تلاش برای دستگيری صبا واصفی؛ تصادف و بيش از ۷۲ ساعت در کما
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: صبا واصفی فعال جوان حوزه حقوق بشر و جنبش زنان روز سه شنبه هنگامی که برای پيگيری پرونده ای عازم شهريار شده بود با يک موتور تصادف کرد و دچار اختلال در هوشياری و متعاقبا به حالت کما رفت. روز دوشنبه نیز ماموران امنيتی با مراجعه به منزل پدر صبا واصفی به جستجوی منزل پرداختند و برخی از وسايل شخصی وی را ضبط کردند.

يک منبع موثق در گفت وگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران تاييد کرد که صبا واصفی فعال جوان حوزه حقوق بشر و جنبش زنان روز سه شنبه هنگامی که برای پيگيری پرونده اعدام عازم شهريارشده بود با يک موتور تصادف کرد که بر اثر ضربه ناشی از تصادم و اصابت سرش به جسم سخت در کنار جاده دچار اختلال در هوشياری شد و به حالت کمارفت. طی ۷۲ ساعت گذشته او به صورت کامل درکما بود و پزشکان گفتند که اين حالت ممکن از يک ساعت تا يک سال طول بکشد. پزشکان همچنين گفتند که خوشبختانه وی دچار ضربه مغزی نشده است.

اين درحالی است که ماموران امنيتی روز دوشنبه با مراجعه به منزل پدر صبا واصفی به جستجوی منزل پرداختند و در پی دستگيری وی بودند. در پی اين مراجعه برخی از وسايل شخصی خانم واصفی از جمله دفتر يادداشت های شخصی، دفترچه تلفن و کتابها و جزوات درسی او توسط مامورين ضبط شد. او پيش از اين چندين بار احضار شده بود و چندين بار مقامات امنيتی به صورت تلفنی به وی در مورد ادامه فعاليت های حقوق بشری هشدار داده بودند.

منبع ياد شده همچنين به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که مامورين امنيتی همچنين پروژهای تحقيقاتی مرکز تحقيقات را که خانم واصفی به مدت سه سال روی آن کار می کرد با خود بردند. نسخه ای که از منزل وی توسط ماموران ضبط شده نسخه نهايی ايی است که برای تصحيح وپس از آن انتشار برای وی ارسال شده بود. وی محقق مرکز تحقيقات دانشگاه تربيت مدرس بود و تحقيق يادشده نسخه خطی ای بود که خانم واصفی مصحح آن بود.

مراجعه مامورين امنيتی به خانه وی درحالی صورت گرفت که خانواده وی نيز از او خبرنداشتند. با اين حال تلاش خانواده وی برای يافتن وی که همان روز صبح تصادف کرده بود صبح روز بعد به نتيجه رسيد مادرو خانواده خانم واصفی به دليل شوک وارد شده نسبت به اين تصادف و عدم هوشياری فرزندنشان نيز از وضعيت روحی بسياربدی برخورداراست. آنها اميدوارهستند که وی بتواند به هوش بيايد و از حالت کوما که می تواند خطرات جدی را برای وی به همراه بياورد خارج شود.