چهارشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۹
صدور حکم يک ترم تعليق برای سيامک امين از دانشجويان چپ‌گرا

گویا: طبق خبر دريافتی، سيامک امين از فعالين دانشجويی آزاديخواه و برابری طلب و دانشجوی اقتصاد دانشگاه اروميه به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شد.

نکته ی جالب توجه آن است که اين اقدام در پوشش حکم کميسيون موارد خاص مبنی بر صدور "يک ترم مرخصی تحصيلی با احتساب سنوات" برای اين فعال چپ دانشجويی صورت گرفته است.

پس از آنکه وی درخواستی در خصوص رسيدگی به يک مسأله ی آموزشی به کميسيون مذکور ارائه کرد، بصورت غير منتظره ای با حکم فوق مواجه گرديد و پس از مراجعات مکرر بعدی، در نهايت اعلام شد که حکم وی انضباطی است. اين در حالی است که مطابق آئين نامه ی آموزشی، مرخصی تحصيلی تنها در صورت درخواست دانشجو صادر می گردد.

اين فعال چپ دانشجويی پيش از اين نيز چندين بار به سبب فعاليت هايش با تذکر کتبی وشفاهی از جانب مسئولين انضباطی و حراست دانشگاه مواجه گشته بود.