پنجشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۹
نامه سرگشاده شیرین عبادی به: گزارشگر ویژه شکنجه و بازداشت‌های خود سرانه سازمان ملل متحد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: شیرین عبادی فعال و از مدافعین حقوق بشر در ایران، با انتشار نامه ای به گزارشگر ویژه شکنجه و بازداشت‌های خود سرانه سازمان ملل متحد خواهان رسیدگی به وضعیت مجید توکلی و هشدار به مقامات حکومتی ایران شد.

عبادی در مورد وضعیت مجید توکلی اینطور می نویسد: «هنگامی که دادستان تهران از زندان اوین بازدید می‌‌نمود، مجید در خصوص وضعیت نا‌ بسامان زندان و محدودیت‌ها ئی که بر خلاف قانون در حق زندانیان سیاسی روا می‌‌داشتند، اعتراض نمود و در نتیجه طبق تصمیم مقامات زندان از تاریخ دوم خرداد ماه ۱۳۸۹ مجددا به سلول انفرادی منتقل شد و از همان روز اعتصاب غذای خود را شروع کرد و اکنون در شرایط جسمی‌ وخیمی بسر می‌‌برد.»

عبادی با اشاره به بی نتیجه ماندن تلاش بستگان توکلی برای رسیدگی به وضعیت وی می گوید: «نظر به اینکه کلیه تلاش‌های بستگان و دوستان مجید و دادخواهی‌های آنان تا کنون بی‌ نتیجه مانده است لذا با اعلام مراتب خواهشمندم به هر طریق مقتضی به وضعیت این دانشجوی آزادی خواه رسیدگی کرده و مقامات حکومتی ایران را متوجه مسئولیت‌های قانونی اعمال و تصمیمات خویش نمایید.»

عبادی در پایان نامه یاد آور می‌‌شود که بازدید گزارشگران حقوق بشر از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان و خانواده آنان می‌‌تواند روشنگر رفتار‌های غیر قانونی مأمورین دولتی باشد.