چهارشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۹
محکومیت علی سالم به ۲ سال حبس تعزیری
حکم ۲ سال حبس تعزیری برای علی سالم فعال چپ جنبش دانشجویی صادر شد.

علی سالم دانشجوی کارشناسی ارشد پلیمر دانشگاه امیر کبیر، در جریان بازداشت گسترده ی دانشجویان چپ در ۱۲ آذر ٨۶ دستگیر شد و بعدها با قرار وقیقه از زندان آزاد شد.

صدور حکم زندان برای علی سالم در حالیست که از سوی کمیته انضباطی دانشگاه و دادگاه برای تعداد زیادی از فعالین دانشجویی حکم تعلیق، اخراج از دانشگاه و زندان تعلیقی و تعزیزی صادر شده و فشار مضاعفی بر فعالین دانشجویی اعمال شده است.