چهارشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۹
اعتصاب غذای جعفر پناهی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی:جعفر پناهی کارگردان و سینما گر مشهور ایرانی طی تماسی با خانواده خود از برخورد نا مناسب زندانبان ها و بازجویان باوی خبر داده و با نوشتن نامه ای اعتراض خود را همراه با اعتصاب غدا اعلام کرده است. دراین نامه جعفر پناهی متذکر شده است که بازجویان خانواده وی را تهدید کرده و وبرای تحت فشار قرار دادن ایشان گفته اند که در داخل سلول فیلم برداری می کرده است . این در حالی است که سلولهای زندان اوین تحت کنترل های شدید امنیتی بوده و هیچ زندانی ای اجازه استفاده ازوسایل شخصی خود را ندارد که بتوان فیلمبرداری نمود.

متن نامه حعفر پناهی که در سایت خبری هم میهن درج شده است در پی می آید:

صبح روز یکشنبه مرا به بازجویی بردند و متهم کردند که از داخل سلول فیلمبرداری کرده ام؛ که کذب محض است. و بعد تهدید کردند که تمامی اعضای خانواده ام را دستگیر و به اوین منتقل خواهند کرد و دخترم را به بازداشتگاهی ناامن در رجائی شهر خواهند فرستاد و با این حرف ها قدرت تجزیه و تحلیل را از من سلب کردند.
ازیکشنبه صبح(۸۹/۲/۲۶)تا کنون هیچ چیز نخورده ام و نیاشامیده ام و حال اعلام می کنم اگر موارد زیر تحقق نپذیرد، من به نخوردن و نیاشامیدن خود ادامه خواهم داد؛ چرا که نمی خواهم تبدیل به موش آزمایشگاهی شوم که هر لحظه مرا به اتهامات واهی تحت شکنجه و آزارهای روحی و روانی قرار دهند:
۱٫تماس و دیدار باخانواده ام و اطمینان کامل از سلامت آنها
۲٫حق داشتن وکیل بعد از ۷۷روز و مشورت با او
۳٫آزادی بدون قید و شرط تا تشکیل دادگاه و صدور حکم قطعی
در پایان،به سینمایی که به آن معتقدم قسم می خورم تا تحقق خواسته هایم دست از اعتصاب غذا برنمی دارم و تنها خواسته ام این است که جنازه مرا به خانواده ام تحویل دهند تا هر کجا که مایل اند دفن کنند.
جعفر پناهی – ۸۹/۲/۲۸ ساعت ۱۱ صبح