شنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۹
ضرب و شتم شدید رسول بداغی در زندان رجایی شهر

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: رسول بداغی فعال سیاسی و صنفی و عضو کانون صنفی معلمان روز گذشته مورد ضرب و شتم شدید مسئولان زندان رجایی شهر قرار گرفت.

روز گذشته دو تن از مسئولین زندان رجایی شهر در واکنش به اعتراض بداغی به وضعیت نامناسب این زندان، با بستن دستان وی، او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند که این عمل، موجب اعتراض سایر زندانیان این زندان گردید.

همچنین عوامل ضرب و شتم بداغی در پاسخ به اعتراض زندانیان به این کار، صریحا "سیاسی" بودن وی را دلیل ضرب و شتم و شکنجه این زندانی عنوان کردند.