چهارشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۹
بازداشت وحید طلایی

وحید طلایی عضو کمیته پیگیری حقوقی میرحسین موسوی سه شنبه صبح، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

به گزارش کلمه، ساعت هفت صبح روز سه شنبه نیروهای امنیتی به بهانه شناسایی خودروی پارک شده مقابل منزل طلایی موفق به ورود به خانه او شدند و بعد از تفتیش منزل و بردن برخی از وسایل شخصی طلایی، او را با خود بردند.این نیروها خود را از نیروهای پلیس امنیت معرفی کرده اند.

هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت عضو کمیته پیگیری حقوقی میر حسین در دست نیست.