سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۹
برگزاری "دادگاه" چند روزنامه در ۲ خرداد
شعبه‌ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، یکشنبه هفته آینده – ۲ خرداد ماه – پرونده‌های مدیران مسوول نشریه‌های «اندیشه‌نو»، «جام‌جم»، «سرمایه» و «فرهنگ آشتی» را رسیدگی می‌کند.

به گزارش ایسنا در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه‌ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، قاضی مدیرخراسانی، دوم خرداد ماه را برای رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسوول نشریه‌های «اندیشه‌نو»، «جام‌جم»، «سرمایه» و «فرهنگ آشتی» تعیین کرده است.

پرونده‌ روزنامه «اندیشه‌نو» با شکایت مدعی‌العموم به اتهام توهین تشکیل شده و پرونده روزنامه «جام‌جم» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی‌العموم و شاکی خصوصی تشکیل شده است.

همچنین با شکایت شاکی خصوصی و مدعی‌العموم به اتهام نشر مطالب خلاف واقع پرونده نشریه «سرمایه» در دادگاه رسیدگی می‌شود و پرونده نشریه «فرهنگ‌آشتی» نیز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.