سه‌شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۹
بیماری داوود سلیمانی در زندان رجایی شهر کرج
دکتر داوود سلیمانی استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که نزدیک به یکسال از بازداشتش می گذرد در شرایط نامناسب جسمانی قرار دارد.

سلیمانی نماینده سابق مجلس و از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و از بازداشتی های پس از انتخابات می باشد که با وجود شرایط جسمی نامناسب ناشی از بازجویی ها، تاکنون به وی اجازه مرخصی داده نشده.

وی اخیرا به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است و خانواده اش نسبت به شرایط بد این زندان و بیماری وی نگران هستند.