دوشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۹
اعتصاب غذای خشک مجید توکلی در سلول انفرادی
مجيد توکلی دانشجوی زندانی امروز به دلايل نامعلوم به سلول انفرادی منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار رهانا، وی پيش از انتقال به هم بنديان خود اعلام کرده در صورت انتقال به انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.

اين در حالی است که طی روزهای گذشته وضعيت جسمی مجيد توکلی بد گزارش شده بود تا جايی که وی را چندين بار به بهداری زندان اوين منتقل کرده بودند.