یکشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۹
اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد

گزارش ها حاکی است از بازداشت یکی دیگر از معلمان ایران است. اسماعیل عبدی، از اعضای کانون صنفی معلمان ایران روز چهارشنبه در تهران بازداشت شده است. هنوز محل نگهداری و اتهام های او روشن نیست.

هاشم خواستار، رسول بُداقی، محمود بهشتی لنگرودی، علیرضا هاشمی و محمد داوری، شمار دیگری از معلمان ایر ان هستند که همچنان در بازداشت بسر می برند.