شنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۹
گروهی از فعالین مدنی و سیاسی جهت همدردی با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی : شماری ازفعالین سیاسی و مدنی در ابراز همدردی با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند.

تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی درداخل و خارج کشور جهت همدردی با زندانیان سیاسی که هم اکنون از حداقل خقوق خود در زندانها محروم مانده اند ومقارن با روز جهانی کارگر و معلم دست به اعتصاب غذا زدند و با ارائه فراخوان از سایر هموطنان دعوت به عمل آورده اند دتا در همراهی با آنان به اعتصاب کنندگان بپیوندند.

در همین ارتباط شماری از ایرانیان ساکن وین با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر، اعتراض خود را نسبت به سرکوب گسترده فعالین مدنی و سیاسی در ایران وهمچنین به منظور تامین حداقل حقوق زندانیان، ابراز داشتند .

اکنون که روزچهارم از این تجمع و اعتصاب غذا می گذرد، خواسته های زندانیان سیاسی که ظرف چند روز اخیر در قالب بیانیه ای مطرح گردیده بود ، از سوی اعتصاب کندگان تکرار شده است

این مطالبات عبارتنداز:

۱- لغو و تقليل احكام صادره عليه زندانيان سياسي ، امنيتي و مطبوعاتي در دادگاههاي فرمايشي پس از خرداد 1388

۲- آزادي فوري كليه بازداشت شدگان تا زمان برگزاري دادگاه ها ، با قيد وثيقه و كفالت

3- رعايت اصل 168 قانون اساسي در كليه محاكم

4- رسيدگي به روند غير قانوني و غير عادلانه بازجويي ها ، دادرسي ها و مجازات متخلفان در تمامي سطوح

۵- بهبود وضعيت غذايي ، بهداشتي ، رفاهي و تفريحي كليه زندانيان و بازداشت شدگان از ابتدای ارديبهشت

این حرکت اعتراضی از سوی نهادهایی همچون :جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – جنوب کاليفرنيا، حاميان مادران عزادار- اسلو، مادران صلح- دورتموند مورد حمایت قرار گرفته است