پنجشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۹
محکومیت پویا قربانی به 6 سال حبس تعزیری

پویا قربانی دانشجوی زندانی در بند 350 زندان اوین به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش دانشجونیوز، پویا قربانی دانشجوی زندانی در بند 350 زندان اوین به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. ریاست دادگاه را قاضی بدنام دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی بر عهده داشته است.

پویا قربانی به همراه همسر و برادر خود بازداشت شده بود. همسر وی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 30 ماه حبس تعلیقی محکوم شد و برادر وی با قید وثیقه آزاد شد. پویا قربانی در طول بازجویی های خویش به شدت به منظور اخذ اعتراف بر علیه نزدیکان خود تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفت. وضعیت روحی وی در حال حاضر نامناسب گزارش شده است.