سه‌شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۹
انتقال عمادالدین باقی به بند 350 اوین
عماالدین باقی فعال برجسته حقوق بشر روز گذشته به بند عمومی 350 اوین منتقل شد.

به گزارش ادوارنیوز، احتمالا این انتقال درپی دیدار دادستان تهران با باقی و همچنین وخامت حال جسمانی وی صورت گرفته است.

عماالدین باقی دی ماه سال گذشته و اندکی پس از حوادث عاشورای خونین تهران بازداشت شده است.