پنجشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۹
گزارش سالانه خانه آزادی از تشدید محدودیت ازادی رسانه ها در ایران

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: موسسه فریدام هاوس (خانه آزادی) روز پنج شنبه 29 آپریل در گزارش سالانه خود که در مورد آزادی رسانه های همگانی در کشورهای مختلف در طول سال 2008 میلادی انتشار یافت، از افزایش محدودیت آزادی رسانه های همگانی ایران در سال 2008 خبر داد و با اشاره به تعطیلی چندین نشریه و بازداشت و زندانی کردن بسیاری از ناشران و روزنامه نگاران و همچنین تعطیلی تعدادی از رسانه های دانشجویی توسط دولت ایران، از ایران به عنوان یکی از کشورهایی یاد کرد که رسانه های همگانی در آن با محدودیت های شدید و سرکوب گسترده از سوی حکومت مواجه هستند.

در این گزارش با اشاره به محدودیت های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد آزادی بیان و مطبوعات و بطور مشخص مجموعه قوانین و مقرراتی که در سال 2000 برای محدودیت بیشتر رسانه ها به اجرا گذاشته شد، به عدم پایبندی حکومت جمهوری اسلامی ایران به معدود قوانینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای آزادی بیان پیش بینی شده، اشاره شده است.

قوانینی که در سال 2000 سال به اجرا گذاشته شد، زمینه برخورد هر چه شدیدتر دولت با رسانه ها را با اتهاماتی همچون "عدم مغایرت با اصول اسلام" و "مشوش کردن اذهان عمومی" را تسهیل کرد.

در این گزارش همچنین به بازداشت و حبس منتقدان و تعطیلی روزنامه ها، سرکوب سیاستمداران، روزنامه نگاران، و وبلاگ نویسان منتقد در سال 2008 توسط رهبران محافظه کار رژیم جمهوری اسلامی اشاره شده است.

در این گزارش مواردی همچون «ارعاب و تعقیب روزنامه نگارانی که به موضوعات مربوط به حقوق اقلیت های قومی و دینی پرداختند و مجازات شماری از آنان به اتهام ارتباط با گروه های مخالف مسلح»، «حساسیت دولت نسبت به انتشار گزارش های مربوط به نارضایی مردم از دولت، دفاع از حقوق زنان و اقلیت ها، تظاهرات ضد دولتی، اقتصاد بیمار و توسعه فن آوری هسته ای»، «محدودیت رسانه های خارجی در ایران» و «کنترل منتظم و سازمان یافته اینترنت» نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه فریدام هاوس یک سازمان غیر دولتی است که هدف خود را انجام تحقیقات و انتشار گزارش هایی به منظور خدمت به پیشبرد دموکراسی، آزادی های سیاسی و مدنی و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان اعلام کرده است.