شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۹
وضعیت نامساعد جسمی و روحی بدرالسادات مفیدی

بنا به گزارش منابع خبری بدرالسادات مفیدی، روزنامه نگار دربند و رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران در وضعیت جسمی و روحی وخیمی به سر می برد.

وی اوایل دی ماه سال گذشته به همراه همسرش، مسعود آقایی در منزل مسکونی اش بازداشت شد و پس از مدتی دلیل بازداشت مفیدی در خصوص ارتباطات با مراسم آیت الله منتظری عنوان شد.

آقایی 30 بهمن با سپردن وثیقه 50 میلیونی آزاد شد اما مفیدی همچنان در بند ماند.

مسعود آقایی در آخرین گفتگو با رسانه ها با تایید وضعیت ناگوار جسمی و روحی همسر خود اعلام کرد که با وجود گذشت بیش از یک صد روز از بازداشت مفیدی، او همچنان تحت فشارهای شدید جسمی و روحی کماکان بلاتکلیف و بدون تفهیم اتهام و در وضعیت بسیار بد روحی و جسمی در بند ۲۰۹ اوین به سر می برد.

آقایی از شروع بازجویی های شدید و بی وقفه ی همسرش در بند امنیتی ۲۰۹ اوین خبر داده و تبعات اعمال غیرانسانی بازجویان و دستگاه قضایی را بروز عارضه قلبی و ناراحتی های خطرناک عصبی و لرزش های غیرقابل کنترل دست و سر همسرش عنوان کرده و خواستار دسترسی همسرش به پزشکان معتبر خارج از زندان اوین شده است. او گفته است: "بدرالسادات به حدی تحت فشارهای بازجویان قرار گرفته است که دچارِ مشکلاتِ عصبی شده و نتیجتا پزشک زندان در مورد این ناراحتی های عصبی، از هفتۀ گذشته توصیۀ اکیدی بر حضورِ پزشکِ اعصاب و روان یا روان پزشک برای ایشان داشته است."

بدرالسادات مفیدی در تماس تلفنی چهارشنبه شب و ملاقات کوتاه روز پنج شنبه گذشته با همسر و فرزندان خود بارها به آنها تاکید کرده است که: "به من گفته اند دخترانت مصاحبه نکنند".

بدرالسادات مفیدی از روزنامه نگاران باسابقه ای است که پیش از این خبرنگار پارلمانی روزنامه هایی همچون حیات نو و شرق بوده است. او همچنین دبیرانجمن صنفی روزنامه نگاران بود که سال گذشته به دستور مقامات ایرانی تعطیل شد.