شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۹
صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای ۷۴ دانشجوی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

در تداوم برخورد با فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت معلم سبزوار، برای حدود ۷۴ نفر دیگر از این دانشجویان که تنها جرم‌شان شرکت در مراسم های دانشجویی بوده است احکام سنگین بدون احضار یا ابلاغ صادر شده است.

اتهام وارده به دانشجویانی که مشمول احکام انضباطی شده اند، شرکت در اعتراضات و مراسم دانشجویی بوده است.

لازم به ذکر است که روز شنبه شانزدهم اسفند دانشگاه تربيت معلم سبزوار، در اعتراض به ناامنى دانشجويان صحنه تجمع و راهپيمايى دانشجويان معترض بود. و این احکام ظاهرا در تداوم برخورد با دانشجویان شرکت کننده در این تجمع و تجمعات دانشجویی که در آذرماه در این دانشگاه برگزار گردید صادر شده.

پیش از این نیز کمیته انضباطی این دانشگاه برای ۱۶۰ تن از فعالین دانشجویی این دانشگاه احکامی را صادر کرده بود.