جمعه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۹
تایید حکم اعدام دو تن از متهمان وقایع پس از انتخابات
کمیته گزارشگران حقوق بشر: حکم اعدام محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی، دو تن از متهمان وقایع پس از انتخابات از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

پیش از این شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به قضاوت مقیسه، این دو تن را به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با منافقین» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم کرده بود.

محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی، در ۲۷ شهریور در یکی از تجمعهای اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند.

لازم به ذکر است وکیل این دو متهم، در طول مراحل دادرسی از مطالعه پرونده محروم بوده و حکم دادگاه تجدیدنظر نیز «با تاخیر» به وی ابلاغ شده است.

در روزهای اخیر اخبار دیگری مبنی بر صدور حکم اعدام برای برخی دیگر از بازداشتشدگان پس از انتخابات منتشر شده بود. معصومه یاوری نیز از بازداشتشدگانی است که گزارشها حاکی از «درخواست صدور حکم اعدام» برای وی است.

مطهره بهرامی، محسن دانشپور مقدم، احمد دانشپور مقدم، ریحانه حاج ابراهیم و هادی قائمی نیز از بازداشتشدگان عاشورا هستند که به اعدام محکوم شدهاند.

محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور، به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی در بهمنماه سال گذشته اعدام شدند. دادستان تهران، این افراد را با اتفاقات روز عاشورا مرتبط دانست در حالی که آنان پیش از انتخابات بازداشت شده بودند.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، هزاران نفر از مردم معترض بازداشت شدند. تعدادی از بازداشتشدگان کشته شده و برخی دیگر به «اعمال شکنجه در بازداشتهای مخفی برای اخذ اعتراف» اشاره کردند.

بسیاری از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر نسبت به صدور حکم اعدام برای معترضان به نتیجه انتخابات اعتراض کردند.

معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، پس از اعدام علیزمانی و رحمانیپور گفت: «این اعدامها نشان میدهد که چگونه مسئولان در ایران از نظام قضایی به عنوان وسیلهای برای سرکوب معترضان استفاده میکنند.»