شنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۹
حكم تعليق و ممنوع الورودی در دانشگاه چمران اهواز
حداقل 8 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از تحصیل محروم شده و به دستور ریاست دانشگاه به دانشگاه ممنوع الورود شدند.

به گزارش دانشجونیوز، پس از اعتراضات گسترده دانشجويی در ده ها دانشگاه كشور در ماه های اول سال تحصيلی جاری برخوردهای امنيتی وانضباطی از سوی نهادهای داخل و خارج دانشگاه ها با دانشجويان معترض شدت گرفته است. دانشجويان دانشگاه چمران اهواز نيز از اين برخوردها در امان نمانده اند به طوريكه پس از تجمع اعتراضی16 آذر دانشگاه اهواز حدود 40 نفر از دانشجويان اين دانشگاه به كميته انضباطی احضار شدند. هم اكنون نيز اخبار رسيده به دانشجو نيوز حاكی از صدور حكم تعليق برای8 نفر از دانشجويان و ابلاغ دستور از سوی رياست دانشگاه به پرسنل انتظامات مبنی بر جلوگيری از ورود آنان به محوطه دانشگاه و خوابگاه ها است. ظاهراً احكام تعليق برای دانشجويان ديگری نيز صار شده كه از اسامی آنان اطلاعی در دست نيست.

اسامی دانشجويان محروم از تحصيل دانشگاه چمران بدين شرح است:

جواد عليخانی(دامپزشكي) 2 ترم تعليق، آرمان ممبينی(دامپزشكي)، محمد موسوی رحيمی(مهندسي)، محسن جعفر پور (مهندسي)، فرانك اصوليان (مهندسي)، فاطمه تقوی زاده (ادبيات) و احمد كشتكار(كشاورزي) هر كدام يك ترم تعليق.

لازم به ذكر است اين اسامی مربوط به دانشجويانی است كه حكم تعليق آنان قطعی شده است و دانشجويان بسياری در انتظار حكم نهايی انضباطی به سر می برند.