پنجشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۹
اعتراض به تلاش ایران برای حضور در کمیسیون بررسی وضعیت زنان سازمان ملل متحد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: گروهی از فعالان حقوق زنان با انتشار نامه ای خطاب به اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، به درخواست ایران برای عضویت در "کمیسیون بررسی وضعیت زنان" (CSW) سازمان ملل متحد اعتراض کرده و حضور ایران در این کمیسیون را تهدیدی جدی برای اهداف آن، متناقض با ماهیت آن و همچنین تهدیدی برای صلح، برابری و امنیت جهانی دانسته اند.

معترضان در نامه خود از اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد خواسته اند که به علت مخالفت ایران با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و نقض مستمر حقوق زنان و قوانین تبعیض آمیز حکومت ایران، با عضویت ایران مخالفت کنند، و با اشاره به این که "جایگاه خالی گروه آسیایی کمیسیون به مراتب بیش از قرار گرفتن ایران بر این جایگاه به نفع رشد و توسعه زنان در جهان خواهد بود" از ایشان خواستند، چنانچه به دلایل سهمیه بندی منطقه ای مجبور به پذیرش ایران هستند، این کشور را به پایبندی به "پیمان های بین المللی حقوق برابر" ملزم کنند.

لازم به یادآوری است که "کمیسیون بررسی وضعیت زنان" (CSW) در سال 1946 با هدف برابری حقوق زن و مرد و نیز کمک به پیشرفت زنان در سراسر دنیا تاسیس شد، و اعضای این کمیسیون که مرکب از نمایندگان 45 کشور عضو سازمان ملل متحد می باشند بصورت چهار سال یک بار انتخاب می شوند که سهم قاره آسیا 11 عضو می باشد.