چهارشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۹
وزارت امور خارجه فرانسه، سرکوب مردم ایران توسط حکومت را محکوم کرد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: به دنبال ممنوعیت فعالیت دو تشکل سیاسی و جلوگیری از انتشار برخی از نشریات در ایران، وزارت امور خارجه فرانسه ضمن محکوم کردن سرکوب مردم ایران، دولت ایران را به رعایت آزادی بیان، حقوق دموکراتیک مردم ایران و احزاب سیاسی این کشور فرا خواند.

برنارد والرم، سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه، گفت: "خواست دموکراسی در ایران بسیارعمیق و ریشه دار است و دولت فرانسه از این خواست مردم ایران حمایت می کند".

وی همچنین گفت: "دولت پاریس نمی تواند در مقابل سرکوب های مردم ایران و سلب آزادی بیان و نقض حقوق شهروندان ایرانی سکوت نماید".

والرو در ادامه افزود ما دولت ایران را به رعایت آزادی بیان، حقوق دموکراتیک مردم ایران و احزاب سیاسی این کشور، آزادی وسائل ارتباط جمعی و آزاد کردن کلیه زندانیانی که "به ناحق" زندانی شده اند، فرا می خوانیم.

وی همچنین افزود: تلاش های مردم ایران برای آزادی، علی رغم خطراتی که آنها را تهدید می کند، نشانگر این امر است که آرمان دموکراسی خواهی در ایران عمیق و ریشه دار است و باید از سوی حکومت مورد توجه قرار گیرد.