جمعه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۹
انتقال علی محمدی مقدم، زندانی سياسی، به بيمارستان
علی محمدی مقدم از زندانيان سياسی محبوس در زندان اوين در پی مسمويت دارويی به بيمارستانی در خارج از زندان منتقل شده است.

به گزارش هرانا، علی محمدی مقدم زندانی سياسی محبوس در سالن ۳ اندرزگاه ۷ زندان اوين که از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس تعزيری محکوم شده است در پی مسموميت دارويی به بيمارستانی در خارج از زندان منتقل شد.

نامبرده در روزهای اخير تحت فشار روانی فزاينده ای قرار داشته و به دليل مصرف زياد دارو برای کاستن از اين فشارها دچار مسمويت دارويی شده و به حالت بی هوش به بهداری اوين و سپس به بيمارستانی در خارج از زندان منتقل شده است.

پيشتر زندانی سياسی ديگری به دليل مسمويت دارويی و عدم توجه مسئولين بهداری به درمان در اين زندان جانباخته است.