پنجشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۹
فراانسه خواهان آزادی عمادالدین باقی شد

فرانسه از وضعیت عمادالدین باقی، روزنامه نگار برجستۀ ایرانی نگران است.

وزارت امور خارجۀ این کشور با صدور بیانیه ای، خواهان آزادی وی شد و اعلام کرد که وی باید بتواند به معالجات لازم دسترسی داشته باشد. وزارت امور خارجۀ فرانسه در بیانیۀ خود، به طور کلی از اعمال فشار به مدافعان حقوق بشر در ایران، و زندانی بودن کسانی که فقط در تظاهرات شرکت داشته اند، ابراز نگرانی می کند.

به گزارش رادیو فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه، آقای برنارد والرو گفت: "به مناسبت چهارمین ماه زندانی بودن عمادالدین باقی، فرانسه رسماً از مقامات ایرانی می خواهد که وی را ازاد نمایند تا وی بتواند به معالجات پزشکی لازم، دسترسی داشته باشد".

او افزود: "آقای باقی بیمار است و وضعیت جسمی او در زندان بدتر هم شده"...

بیانیۀ وزارت خارجۀ فرانسه اضافه می کند که "فراخوان فرانسه به طور کلی بیانگر نگرانی هایی است که در مورد ادامۀ سرکوب مدافعان حقوق بشر توسط مقامات ایرانی وجود دارد. این نگرانی همچنین به خاطر هزاران نفر از کسانی است که به دلیل عقاید سیاسی خود در آرامش دست به تظاهرات زده اند و زندانی شده اند".

عمادالدین باقی، روزنامه نگار و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، طی سال های اخیر به ویژه علیه مجازات اعدام فعالیت کرده و تحقیقات گسترده ای نیز در این باره انجام داده است.

در سال ٢۰۰۵، فرانسه جایزۀ حقوق بشر را به عمادالدین باقی اعطا کرد. همچنین در سال ٢۰۰٨، وی جایزۀ انگلیسی "خبرنگار بین المللی سال" را ربود و بالاخره در سال ٢۰۰٩، جایزۀ مارتین انالز* به خاطر دفاع از حقوق بشر به او تعلق گرفت.

عمادالدین باقی تاکنون چندین بار به زندان افتاده است. بار آخر، به دنبال بحرانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد و به دلیل مصاحبه ای که باقی با آیت الله منتظری انجام داد، وی به زندان افتاد.

نزدیکان او تاکنون چندین بار به خاطر وضعیت بد جسمی او ابراز نگرانی کرده اند.