چهارشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۹
انتقال پیمان عارف به بیمارستان با دستبند و پابند پس از حمله قلبی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی - روز سه شنبه ۱۷ فروردین، پیمان عارف فعال دانشجوئی زندانی، به دنبال حمله قلبی با دستبند و پابند به بیمارستان مدرس منتقل شد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، پزشکان بیمارستان و زندان خواستار استراحت پیمان عارف و بستری شدن او در بیمارستان برای دروان شده و تاکید کرده اند که او باید دور از استرس نگهداری شوداما با این حال ماموران زندان به این موضوع توجهی نمی کنند. این در حالی است که ماموران زندان خود مسبب این حمله قلبی هستند چرا که در چند روز گذشته او را از نظر روانی تحت فشار قرار داده اند و تنها در شرایطی او را به بیمارستان منتقل کرده اند که رو به وخامت بود.

علیرغم وخامت حال او، ماموران زندان او را در شرایط غیر انسانی با دسبند و پا بند جابجا می کنند. پیمان عارف بعد از ظهر چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه نیز به همین شکل به زندان اوین بازگردانده شده است.

با وجود تلاش های او و خانواده اش اما دادستان تهران با مرخصی نوروزی او مخالفت کرد.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

برچسب‌ها: