چهارشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۹
وضعیت وخیم و نگران کنندۀ مهدی محمودیان، افشاگر جنایات کهریزک

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: محمودیان از معدود روزنامه نگارانی بود که نقش مهمی در افشای جنایات رخ داده در بازداشتگاه مخوف کهریزک (قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری) داشت و نخستین کسی بود که دو سال قبل درباره اعمال روش های غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان در آن بازداشتگاه اطلاع رسانی کرد.

مهدی محموديان، روز دوشنبه ۳۰ اُم فروردين ماه، از زندان اوين به بيمارستان امام خمينی منتقل شده و شاهدان عينی می گويند که او را با دستبند و پابند ديده اند. مهدی محموديان روزنامه نگاری است که نقش مهمی در افشای حوادث بازداشتگاه کهريزک داشته است. اين عضو کميته اطلاع رسانی جبهه مشارکت، اولين کسی بود که دو سال پيش، درباره روش های غيرانسانی و غيرقانونی اعمال شده در آن بازداشتگاه، اطلاع رسانی کرد و پس از انتخابات رياست جمهوری نیز، بارها درباره کشته شدن مردم در خيابانها، و دفن های شبانه و غيرقانونی کشته شدگان، با رسانه های مختلف گفتگو کرده بود.

به گزارش منابع خبری، این روزنامه نگارِ زندانیِ عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت، در بیمارستان با فریاد و اعتراض نسبت به وضعیتش در زندانِ اوین، خواستار رساندن صدای اعتراضش به مردم شد.

طبق معاينه پزشکانِ بيمارستان امام خمينی، هر دو ريه اين روزنامه نگار شديداً عفونت کرده که اين مسئله پزشکان را بسيار نگران کرده است. بعد از انتشار اين اخبار، مادر مهدی محمديان در نامه ای سرگشاده به دادستان تهران، وی را مسئول مستقيم صدمات وارد شده به فرزندش دانست.

نخستین جلسۀ دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده به ایشان، بهمن ماه گذشته برگزار شد که تا کنون رای و حکمی صادر نشده و ایشان مشمول مرخصی نوروزی نیز نگردید.