یکشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۹
سه سال حبس تعزيری برای آرش صادقی، دانشجوی دانشگاه علامه
آرش صادقی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبايی به 3 سال حكم تعزيری محكوم شد.

وی كه پيشتر دانشجوی دانشگاه اميركبير تهران بوده و سال گذشته به دليل مسائل سياسی از اين دانشگاه اخراج شده است در روز عاشورا بازداشت مي شود و پس از تحمل قريب 3 ماه زندان در آستانه ی نوروز به مرخصي مي آيد و سپس در روز 15 فروردين بار ديگر به زندان باز گردانده می شود.

آرش صادقی در ايام مرخصی در گفتگو با دوستانش از ضرب و شتم شديد خود در زندان خبر داده بود تا جايي كه دوبار كتف راستش از جا در مي رود. با اين همه وي به درخواست و توصيه بازجويان از رسانه ای ساختن اين برخوردها خودداری مي كرده است.

به گفته يكي از دوستان وی حكم 3 سال حبس تعزيري آرش كه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضي مقيسه صادر شده است مربوط به فعاليت های او در دانشگاه اميركبير و در ذيل اتهاماتي همچون اعتراض به خاكسپاری شهدا و همچنين شركت در تجمعاتی كه در حمايت از دانشجويان زنداني اميركبير برگزار می شده، بوده است.

صادقی هم اكنون در سلول انفرادی در بند 240 زندان اوين نگهداری مي شود و درارتباط با پرونده جديدي در مورد حوادث پس از انتخاب بازجويی مي شود.