چهارشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۹
بلاتکلیفی محمد باقر عرفاتی زندانی سیاسی، در بند 350 زندان اوین
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی محمد باقر عرفاتی که در یورشهای گسترده و بی سابقه بهمن ماه دستگیر شده بود در بند 350 زندان اوین در بلاتکلیفی بسر می برد.

وی 52 ساله از زندانیان سیاسی دهۀ 1360، در پی یورشهای مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. مامورین وزارت اطلاعات به فرماندهی فردی با نام مستعار علوی سربازجو و شکنجه گر معروف بند 209 شب 18 بهمن به منزل آقای عرفاتی یورش بردند و پس از چندین ساعت بازرسی منزل و بازجویی و تهدید اعضای خانواده به علت اینکه آقای عرفاتی در مسافرت بسر می برد موفق به دستگیری وی نشدند.

محمد باقر عرفاتی پس از احضار و به گروگان گرفته شدن همسر و دختر خود توسط سربازجوی وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین، خود را معرفی نموده و دستگیر شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد.

وی پس از 1 ماه بازجویی و تهدید و تحمل شکنجه های وحشیانه روحی و جسمی، به بند 350 زندان اوین منتقل شد که همچنان در حالت بلاتکلیفی بسر می برد.

محمد باقر عرفاتی از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد و از سال 1360 تا 1365 در زندان اوین بسر برد.

برچسب‌ها: