دوشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۹
اجرای حکم زندان نادر احسنی از دستگیر شدگان آذر ماه 1386

طبق گزارشات رسیده نادر احسنی از دستگیر شدگان 16 آذر 1386 و از فعالان دانشجوئی صبح امروز برای اجرای محکومیت 1 ساله زندان، دستگیر و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

وی در شعبه 28 داداگاه انقلاب، توسط محمد مقیسه ای به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال زندان محکوم شده بود. او روز 12 بهمن طی احظاریه ای برای به اجرای در آوردن حکم، به اجرای احکام دادگاه انقلاب احضار شده بود.

احسنی در پی یورشهای گسترده بهمن ما 88 همراه با خواهرش الهام احسنی دستگیر، و چندین هفته را تحت شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی و بازجویی های طاقت فرسا زیر نظر علوی سربازجوی وزارت اطلاعات در بند 209 اوین بسر برد.

وی در تاریخ 11 آذر ماه 1386 توسط مامورین وزارت اطلاعات از جلوی منزل پدری خود ربوده شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. آقای احسنی به مدت 68 روز در بند 209 زندان اوین زندانی بود، که 58 روز آن را در سلولهای انفرادی بسر برد و پس از آن به قید وثیقه 1 میلیارد ریالی آزاد شد.

وی در شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت و به 1 سال زندان محکوم شد. شعبه 36 دادگاه تجدید دادگاه انقلاب نیز عین حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد.