چهارشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۸
بازداشت سمیه فرید به هنگام پی گیری وضعیت همسرش/ فشار برخانواده ها برای عدم مصاحبه

تغییربرای برابری - سمیه فرید فعال حقوق زنان بعد از ظهر 24 اسفند درحالی که پیگیر امور مربوط به بازداشت همسرش بود بازداشت شد. همسر سمیه فرید، حجت (سیاوش) منتظری روز 13 اسفند بازداشت شده بود و مراجعات مکرر سمیه به دادگاه و زندان حتی برای دریافت خبری از محل نگهداری همسرش نتیجهای نداده بود.
صبح روز 24 اسفند سمیه در تماس با وکیلش به او اطلاع داده بودکه در تماسی تلفنی از او خواسته اند ساعت 5 بعدازظهر همان روز برای گرفتن برخی از وسایل همسرش از قبیل کارت های اعتباری به دادسرا مراجعه کند. آنها همچنین وعده داده بودند که ممکن است به او اجازه ملاقات با همسرش را نیز بدهند. وکیل سمیه در ادامه می گوید:« عصر آن روز بعد از ساعت 5 سمیه مجددا تماس گرفت و گفت به همراه برادر شوهرش به دادسرای اوین رفته ولی خودش به دادسرا مراجعه کرده است و به او گفته اند دادسرا تعطیل هست و فردا مراجعه کند.» سمیه به وکیلش می گوید که در حال برگشت به منزل هستند اما گویا همان موقع هردو بازداشت می شوند. گرچه برادر همسر سمیه به سرعت آزاد می شود اما هنوز هیچ خبری از محل نگهداری سمیه به خانواده یا وکیل او داده نشده است.
وکیل سمیه در پاسخ به این سوال که آیا تابحال اعضای خانواده های بازداشتی ها را به دلیل مصاحبه درباره فرد زندانی شان بازداشت کرده اند یانه گفت :« تا به حال هیچ یک از خانواده های دستگیر شده ها را به دلیل مصاحبه نگرفته اند »
جدا از احضارهای تلفنی، گویا قراراست بازداشت غیرقانونی اعضای خانواده های زندانی ها نیز به رویه ی غیرقانونی دیگری بدل شود. این امر نشان می دهد که نه تنها ازاین پس اعضای خانواده فرد بازداشت شده برای پی گیری وضعیت فرد زندانی شان حتی در حد مصاحبه آزادی عمل ندارند بلکه ممکن است خودشان نیز در معرض بازداشت قرار گرفته و براحتی در خیابان بازداشت شوند. اگر این رویه باب شود و اعتراضی به آن صورت نگیرد امر غیرقانونی به مثابه قانون عمل می کند و بر شدت رفتار خودسرانه می افزاید.

برچسب‌ها: