دوشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۸۸
دکتر محمد اولیایی فرد وکیل برجسته دادگستری دستگیر شد
تهران، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی- محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، به دنبال حضور در دادگاه انقلاب در صبح روز دوشنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

دادگاه انقلاب تهران در احضاریه ای  از محمد اولیایی فرد خواسته بود تا، در ارتباط با حکم زندان خود که به دبنال دفاع از نوجوان اعدام شده بهنود شجاعی صادر شده بود، به این دادگاه مراجعه کند که پس از مراجعه بازداشت و روانه زندان شد.

دکتر محمد اولیایی فرد علارغم خطراتی که متوجه او بود پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی و نیز تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده گرفته بود.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران اسفند ماه ۱۳۸۸

برچسب‌ها: