چهارشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۸
اعتراض همگانی برای جلوگیری از فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی در ایران

اعتراض همگانی برای جلوگیری از فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی در ایران

بدنبال اعتراضات مردم به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و متعاقب آن دستگیری، زندانی، شکنجه و تجاوز و کشتار مردم توسط حاکمین ایران؛ اخیراً نیز دو تن از زندانیان سیاسی این وقایع به نامهای محمد علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه و  اقدام علیه امنیت ملی به جوخه های اعدام سپرده شدند و عده ای دیگر نیز با همین اتهامات در خطر اجرای حکم اعدام هستند.
همانگونه که در اطلاعیه های قبلی هشدار داده بودیم ؛ حاکمین ایران، برای ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم، در صدد وادار کردن زندانیان سیاسی به اعتراف تحت فشار و شکنجه و بدنبال آن به راه انداختن موجی از اعدام زندانیان سیاسی هستند تا بدینوسیله مردم را از پيگیری خواستها و مطالباتشان، بخصوص در اعتراضات احتمالی 22 بهمن، منصرف سازند.
با توجه به کارنامه نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، حاکمین ایران در جواب به خواستها و اعتراضات مردم  همواره سرکوب را به عنوان تنها ابزار انتخاب کرده اند و بدین خاطر اینبار نیز از به راه انداختن موج اعدام زندانیان سیاسی ، همانند سالهای 60 و 67، ابایی نخواهد داشت.
ما، بعنوان جمعی از نهادهای حقوق بشر ایرانی، اعدام این دو زندانی سیاسی را بشدت محکوم می کنیم و از تمامی نهادهای مدنی و حقوق بشر ایرانی و بین المللی و فعالین اجتماعی و سیاسی تقاضا می کنیم علیه این فاجعه حقوق بشری در ایران هر آنچه در توان دارند بکار گیرند.
 ضمناً مهمترین راه جلوگیری از گسترش موج اعدام زندانیان سیاسی و جلوگیری از ادامه دستگیریها، شکنجه ها و محدودیتهای بیشمار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از سوی حاکمین ، اعتراض گسترده و همگانی مردم به این فاجعه حقوق بشری در ایران و پیگیری سرسختانه ی خواستها و مطالبات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن و تقاضای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و بازداشت شده گان وقایع اخیر از سوی مردم و تمامی فعالین اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و ... در داخل و خارج ایران است

سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸  برابر با 2010   02  Feb
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی
کمیته گزارشگران حقوق بشر

برچسب‌ها: