شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۸
آزادی امیر حسین فتوحی سخنگوی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی - امیر حسین فتوحی، وب نگار، دانشجوی محروم از تحصیل و از سخنگویان کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ، امیر حسین فتوحی که در تاریخ ۲۲ بهمن ماه امسال در منزل پدرش دستگیر شده بود، پس از گذراندن نزدیک به دو هفته بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار ۵۰ میلیون کفالت آزاد شد.

به گفته پدر این فعال حقوق بشری، ماموران امنیتی به هنگام دستگیری او یک حکم قضایی بدون نام را نشان داده بودند.

این عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به دلیل فعالیتهای دانشجویی و حقوق بشری در چند ماه گذشته تحت تعقیب قرار داشت.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

برچسب‌ها: