سه‌شنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۸
سرکوب گسترده فعالین حقوق بشر در ایران

سرکوب گسترده فعالین حقوق بشر در ایران

 بدنبال اعتراض مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سرکوب مردم گسترده تر و شدیدتر شده است. زندانی شدن تعداد بیشماری از معترضین، روزنامه نگاران، فعالین سیاسی، فرهنگی، مذهبی و حقوق بشری و اخیراً به جوخه اعدام سپردن شدن دو تن از دستگیر شدگان وقایع روز عاشورا و در معرض خطر اعدام قرار گرفتن عده ای دیگر، سرکوب را به اوج خود رسانده است. هدف حاکمیت ایران از این سرکوب برقراری سکوت و منصرف کردن مردم از پیگیری خواستها و مطالباتشان است.
در همین راستا از آنجا که حاکمین ایران هیچ گونه نظارت و دیده بانی بر نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران را بر نمی تابند؛ فعالین حقوق بشر نیز به شکل های گوناگونی تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند تا اینکه آنها را نیز مجبور سازند از فعالیتهای حقوق بشری خویش دست بردارند. بر این اساس است که بیش از 17 نفر از فعالین حقوق بشر در زندان بسر می برند. تعدادی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر به اتهام  محاربه در خطر محکومیت به اعدام قرار دارند . صادق کبودوند، فعال حقوق بشر،  به 10 سال زندان محکوم شده است. خانم شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به شکل های مختلف تحت فشار و نا امنی مجبور به اقامت ناخواسته در خارج از کشور گردیده است. نهادهای حقوق بشری در ایران قادر به انجام فعالیت های خویش نیستند و اعضای آنها یا در زندان و یا تحت تعقیت و پیگرد قرار دارند و ...
اتهام محاربه به چند تن از فعالین حقوق بشر در ایران حکایت از بی اثر بودن فشارها و محددویت های مرسوم حاکمیت بر نهادها و فعالین حقوق بشر دارد و نشان میدهد که حاکمین ایران از انجام فعالیت های حقوق بشری بشدت ناراضی اند؛ چرا که فعالیتهای این نهادها، هر چند با امکانات بسیار کم، باعث افشای بیشتر  موارد نقض حقوق بشر در ایران شده است، که این برای حاکمین ایران قابل تحمیل نیست و بدین دلیل درصددند با سرکوب هر چه بیشتر آنها را مجبور به سکوت کنند و هزینه کار حقوق بشری را بالا ببرند.
ما بعنوان جمعی از نهادهای حقوق بشر ایرانی از تمامی شهروندان و فعالین حوزه های مختلف اجتماعی و سیاسی می خواهیم از فعالین حقوق بشر در بند دفاع کنند و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله فعلان حقوق بشر گردند  و ضمناً از خواسته همیشگی نهادهای حقوق بشری، یعنی تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشری از سوی سازمان ملل متحد برای ایران، که خود یکی از الزاماتی است که اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن را ضمانت می کند، حمایت بعمل آورند.
26 بهمن ۱۳۸۸  برابر با 2010   15  Feb

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی
کمیته گزارشگران حقوق بشر

برچسب‌ها: