دوشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۸
امین نظری بازداشت شد


 کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی- امین نظری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دبیر واحد حقوق بشر این اتحادیه دانشجویی روز پنج شنبه گذشته ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۸ در میدان ولی عصر تهران بازداشت شد.


امین نظری در حالی که برای جراحی آخرين مهره کمر خود به درمانگاه می رفت توسط پليس دستگير و به زندان اوين منتقل شد. 


به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، این فعال دانشجویی پیشتر در تابستان امسال به همراه ۲۰ دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان دستگير شد و در اثر شکنجه های وارده دست وی شکست و به شدت آسيب ديد.

امين نظری به دليل وجود عفونت شديد و وضعيت جسمانی وخيم به مراقبتهای ويژه بهداشتی و درمانی در خارج از زندان نيازمند است.


پیشتر، مهدی عربشاهی، بهاره هدايت، مرتضی سيمياری و ميلاد اسدی چهار تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم بازداشت شده بودند که از میان آنها مرتضی سمیاری در دادگاه ویژه متهمان حوادث عاشورا به عنوان متهم ردیف دوم مورد محاکمه قرار گرفت.


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران یک شنبه ۲۵ بهمن

برچسب‌ها: