چهارشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۸
کاوه قاسمی کرمانشاهی فعال حقوق بشر بازداشت شد

کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر در کرمانشاه، صبح روز ۱۴ بهمن ماه در منزلش در کرمانشاه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.

ماموران امنیتی به دنبال دستگیری کاوه قاسمی ، لوازم، مدارک و کامپیوتر شخصی وی را توقیف کرده و با خود برده اند.

کاوه قاسمی کرمانشاهی از جمله فعالان جوان در حوزه حقوق بشر است که از مدت ها پیش نفض حقوق بشر در غرب کشور را مرتب گزارش می داد. او همچنین در کمپین یک میلیون امضا، سازمان حقوق بشر کردستان و سازمان ادوار تحکیم وحدت عضویت دارد.

پیش از نیز تعداد قابل توجهی از فعالان حقوق بشر از سازمان مختلفی مانند کمیته گزارشگران حقوق بشر، انجمن دفاع از زندانیان و کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان دستگیر و بازداشت شده اند. بیم آن می رود که مدافعان حقوق بشر در زندان با اتهامات سنگینی روبرو شوند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی خواهان آزادی همه مدافعان حقوق بشر از زندان است.

برچسب‌ها: