یکشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۸
سی‌صد هزار نفر از مسلمانان آمريکا خواهان آزادی بی قيد و شرط ابراهيم يزدی و ديگر اصلاح طلبان از زندان شدن

ميزان : در نامه مسلمانان هوستون خطال به رهبری جمهوری اسلامی آمده است: جامعه خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط دکتر ابراهيم يزدی و ديگر مخالفان مسلمانی است که با اعمال اصلاح طلبانه خود سعی در تغيير در جامعه داشتند.

متن کامل نامه:
بسم الله الرحمن الرحيم

شوک بزرگی که با بازداشت برادر ابراهيم يزدی به وجود آمده بود با تداوم بازداشت ايشان به اندوه و نگرانی تبديل شده است
دکتر يزدی يکی از بنيانگذاران و نخستين رئيس جامعه بزرگ اسلامی هوستون بوده و اين تشکيلات امروز بزرگترين سازمان اسلامی در ايالات متحده آمريکاست
اولين جلسات برای بنيانگذاری در سال ۱۹۶۰ اين جامعه در منزل برادر ابراهيم يزدی و به ميزبانی همسر وی برگزار می شد و تلاشهای ايشان برای بنيان گذاری و احداث اولين مسجد در هوستون از خاطر برادران مسلمان ما نمی رود.
به لطف خدا و با تلاشهای برادر ابراهيم يزدی و ديگر دوستان اين مجموعه هم اکنون شامل ۱۸ مرکز عمده اسلامی شامل مساجد ، مدارس متعدد تمام وقت و بيمارستان شفا شده است..

از نظر جامعه اسلامی هوستون برادر ابراهيم يزدی صلح طلب، مومن و مدافع تضارب آرا و افکار است و می دانيم که او همواره در عمل به وظيفه دينی امر به معروف و نهی از منکر حاکميت جمهوری اسلامی در مقابل بی عدالتی ها ايستادگی می کرد.
بيشترين نگرانی ما از اين است که وی اکنون با تنی بيمار به خاطر مبارزه صلح آميز در راه ارتقای آزادی و دموکراسی برپايه اصول اسلامی به زندان افتاده است.
انتظار ما از جمهوری اسلامی برخورد با احترام و عزت با برادر ابراهيم يزدی است و ادامه بازداشت بازداشت ايشان نادرست ومخالف اصول اسلامی است.
جامعه اسلامی هوستون که شامل سيصد هزار نفر از برادران و خواهران مسلمان است خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط دکتر ابراهيم يزدی و ديگر مخالفان مسلمانی است که با اعمال اصلاح طلبانه خود سعی در تغيير در جامعه داشتند.

بمنه و کرمه
عزيز الصديقی
رئيس جامعه اسلامی هوستون

اين نامه به آقايان آيت الله علی خامنه ای –دکتر محمود احمدی نژاد – دکترعلی لاريجانی و محمود خزائی نماينده ايران در سازمان ملل متحد ارسال شده است.