سه‌شنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۸
دستگیری دبیر کل و اعضای کانون صنفی معلمان در روز جهانی معلمان

امروز سه شنبه 14 مهرماه 88 در پی یورش ماموران امنیتی به جلسه معلمان در منزل علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، کلیه حاضران در جلسه از جمله دو عضو مرکزی کانون بهشتی و رضائی که از اعضای کانون صنفی معلمان بودند بازداشت شدند.


اعضای کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی معلمان در منرل دبیر کل کانون گردهم آمده بودند که با ورود ناگهانی ماموران امنیتی جلسه آنها ناتمام ماند. ماموران امنیتی منزل علی اکبر باغانی را بدون ارائه حکم قانونی مورد بازرسی و تفتیش قرار داده و بسیاری از مدارک و لوازم موجود را ضبط کردند. این اقدام ماموران امنیتی با رفتار نامناسبی با اعضای کانون و خانواده آقای باغانی همراه بوده و موجبات ناراحتی خانواده را فراهم کرده است.

محل بازداشت معلمان دستگیر شده روشن نیست و ماموران امنیتی توضیحی در خصوص دلایل دستگیری آنها و محل نگهداری شان ارائه نکرده اند.

کانون صنفی معلمان ایران روز گذشته در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلمان خواستار مختومه شدن تمامي پرونده های قضائی علیه اعضای خود، رفع محدوديت از فعاليت كانون ها ي صنفي معلمان سراسر كشور و آزادي بي قيد و شرط همكاران فرهنگي دربند اش از جمله فرزاد كمانگر، عبدالله مومني،مسعودکردپور، سید هاشم خاکسار، ساسان بابایی، رسول بداقي، جعفرابراهيمي، محمد داوری، شبنم مددزاده، سجاد خاکساری، علیرضا چاکری ، محمدرضاچاکری، جهانبخش، محمدصالح اسلام زهی، مهدی اسلام زهی و علیم جنگی زهی شده بود.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با غیرفانونی دانستن این برخورد خواهان آزادی کلیه دستگیرشدگان است.

تهران، سه شنبه، 14 مهر ماه