پنجشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۸
هجوم نيروی انتظامی به مراسم افطار در مقابل زندان اوين


نيروهای انتظامی و امنيتی با هجوم به مراسم افطار در مقابل در زندان اوين، افطار خانواده های بازداشت شدگان و مردمی را که در م

قابل درب اصلی زندان اوين حاضر شده بودند با خشونت برهم زده و به آن ها اهانت کردند.

ده‌ها تن از ماموران امنيتی که از چند ساعت پيش از اذان مغرب در محوطه زندان اوين حاضر شده بودند، همزمان با پخش صدای اذان مغرب و وقت افطار

هنگامی که اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت و تعدادی از خانواده‌های زندانيان سياسی سفره‌های خود را پهن کردند با هجوم به آن ها و اعمال خشونت سفره‌های افطار پهن شده در مقابل زندان اوين را برچيدند. تا ساعتی پس از افطار نيز نيروهای انتظامی و امنيتی ار توقف صدها نفر از شهروندان که قصد داشت

ند به اين مراسم بپيوندند در مقابل درب اصلی زندان اوين جلوگيری کردند.

درپی برخورد نيروی انتظامی و ماموران امنيتی با شرکت کنندگان در مراسم افطار در مقابل زندان اوين،تعدادی از حاضران با حضور در کنار اتوبان يادگار امام و در فاصله چند صدمتری زندان اوين سفره‌های افطار خود را پهن کرده و در کنار خانواده زندانيان سياسی روزه خود را افطار کردند

برچسب‌ها: