چهارشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۸
قرار وثيقه پانصد ميليون تومانی برای شيوا نظرآهاری

قرار وثيقه پانصد ميليون تومانی برای شيوا نظرآهاری

کميته گزارشگران حقوق بشر - در حالی که شيوا نظرآهاری، همچنان در زندان و تحت بازجويی به سر می برد، بازپرس سبحانی در پاسخ به پی گيری های مادر وی، شهرزاد کريمان، خبر از صدور وثيقه پانصد ميليونی برای اين فعال حقوق بشر داده است. کريمان طی روزهای گذشته برای پی گيری وضعيت پرونده دخترش به دادگاه انقلاب مراجعه و به قرار مزبور اعتراض نموده است. وی همچنين اعلام کرده است که توانايی تامين چنين وثيقه سنگينی را ندارد اما بازپرس سبحانی ضمن ممانعت از ادامه بحث گفته است: "پس بگذاريد در زندان بماند."

در همين رابطه، افروز مغزی، وکيل شيوا نظرآهاری به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و بازپرس سبحانی پاسخ داده که تا زمان پايان يافتن بازجويی و تکميل گزارش نهايی نمی تواند در مورد وثيقه تجديدنظر نمايد. همچنين شيوا نظرآهاری در ملاقات کابينی با خانواده خود در روز دوشنبه، از ادامه بازجويی ها و اتهام جديدی مبنی بر فعاليت حقوق بشری در داخل زندان سخن گفته است. او ۸۰ روز است که در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر می برد و تنها پيشرفت جديد در پرونده وی، افزوده شدن وکالت نامه به پرونده، بدون دريافت شماره ثبت است که در آخرين مراجعه وکلا صورت گرفته است.

برچسب‌ها: