شنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۷
اعتراضات روز دانشجو امسال معنای دیگری خواهد داشت
بار دیگر 16 آذر فرا رسید. این روز بزرگ که یاد آور کشته شدن سه دانشجوی پاک نهاد "بزرگ نیا ، قند چی و شریعت رضوی" است یاد آور مظلومیت جنبش دانشجویی در برابر دیکتاتوری های حاکم بر کشور در تمامی ادوار است. این روز که برای تمامی دیکتاتور های حاکم بر کشور روز نگران کننده و پر اضطراب بوده و همچنان نیز هست، یاد آور آن است که دانشجو هرگز در برابر ظلم تسلیم نشده و بارها با خون خود نام آزادی را بر خاک پر افتخار ایران حک کرده است.
دانشجو با گذشتن از جان خود بارها چهره ی واقعی دیکتاتوری را افشا کرده و نمونه های بارز آن شهادت مظلومانه عزت ابراهیم نژاد و شهید راه مقاومت و آزادی اکبرمحمدی است.
سالهای گذشته روز 16 آذر روزی بزرگ در تاریخ ایران بوده است و حکومت حاکم بر ایران نیز با سرکوب دانشجویان و بازداشت آنان و متعاقبا اعمال شکنجه های وحی و جسمی اثبات کرده است که هیچ سازگاری با آزادی اندیشه ندارد. حکومت هرسال با حربه های مختلف سعی در بر هم زدن مراسم بزرگداشت این روز و در هم شکستن صفوف متحد دانشجو داشته است و امسال نیز وحشت از ظهور دوباره رادیکالیسم در دانشگاه ها شخص اول حکومت اسلامی را روانه دانشگاه خواهد کرد.
آری نام رهبر قرار است امسال به کمک حکومت اسلامی بیاید. حکومت اسلامی میداند که اعتراض به خامنه ای هزینه های سنگینی برای دانشجویان در بر دارد از این رو پس از آنکه محمود احمدی نژاد ریاست حکومت خود را با خجالت از دانشگاه بیرون شده دید و دانست دانشجویان هزینه های این اعتراض را با جان خود خواهند داد این بار از نام خامنه ای استفاده کرده است تا بلکه از بار شکست خود در این روز بکاهد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به عنوان نهادی که توسط دانشجویان آزادی خواه بنا نهاد شده و اعضای خود را بارها گرفتار شکنجه گاه های نظام اسلامی دیده است با اعلام اینکه دانشجویان ایران برای رسیدن به آزادی و در هم شکستن فضای بسته کشور امسال باید از نام خامنه ای عبور کنند حمایت خود را از کلیه تجمعات دانشجویی در سراسر دانشگاه های ایران اعلام میکند و حضور اعضای خود در صفوف اعتراضات را قطعی میداند.
امسال باید تابوی اعتراض به شخص اول حکومت توسط قوی ترین و امین ترین نیروهای مخالف نزد مردم شکسته شود تا این فضای سرکوب در دانشگاه ها پایان یابد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با اعلام اینکه حکومت اسلامی با زندانی کردن دانشجویان و مخالفین خود و صدور احکام سنگین برای آنها قصد در ایجاد فضای خفقان دارد تاکید میکند این فضای بسته باید شکسته شود. دانشجویان ما هر سال قربانی زیاده خواهی نظام اسلامی میشوند که هیچ گونه اعتراضی را بر نمی تابد.مجید توکلی،احمد قصابان و احسان منصوری در سال گذشته پس از پرونده سازی وزارت اطلاعات طعم تلخ شکنجه های جسمی و روحی را به شدید ترین شکل ممکن چشیدند به علاوه آقای بهروز کریمی زاده پس آنکه در بند 209 زندان اوین مورد شکنجه های جسمی قرار گرفت دچار مشکلات شنوایی و کلیوی شد که این رفتار با یک دانشجو در نوع خود بی مانند است
ما بار دیگر با تکرار حمایت خود از تجمعات اعتراضی به مناسب این روز اعلام میکنیم بزرگداشت این روز توسط دانشجویان آزادیخواه در شرایطی که علی خامنه ای در دانشگاه حضور پیدا خواهد کرد معنای دیگری خواهد داشت
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
15 آذر 1387


ایران - تهران